Tôi là thành viên hiện tại của ALDO Việt Nam nhưng tôi không đăng nhập được vào tài khoản?

Vui lòng liên hệ với bộ phận CSKH ALDO để được hướng dẫn thêm.