Tôi đã tham gia chương trình thành viên A-List tại ALDO Việt Nam. Tôi có thể tận hưởng ưu đãi tại các ALDO store ở các nước khác hay không?

Quý khách chỉ có thể nhận được ưu đãi tại cửa hàng ALDO Việt Nam.