Tôi có thể xuất hóa đơn không?

Quý khách có thể yêu cầu xuất hóa đơn khi mua hàng trên website aldoshoes.vn tại trang thanh toán. Hóa đơn của ALDO Việt Nam là hóa đơn điện tử, quý khách đăng nhập tài khoản ALDO Việt Nam điền đầy đủ thông tin xuất hóa đơn để đảm bảo ALDO Việt Nam gửi đúng địa chỉ email của quý khách. Hóa đơn điện tử sẽ được gửi tới email đã đăng ký của quý khách trong vòng 7 ngày làm việc sau khi ALDO nhận được yêu cầu xuất hóa đơn.