Tôi có thể hủy/thay đổi đơn hàng không?

Quý khách có thể bỏ sản phẩm ra khỏi giỏ hàng trong trường hợp đơn hàng chưa được xử lý. Hoặc quý khách có thể hủy đơn hàng theo hướng dẫn sau :

  • + Đăng nhập vào tài khoản ALDO của bạn trên website
  • + Chọn "Đơn hàng của tôi"
  • + Chọn đơn hàng cần hủy và nhấn vào chữ "Đã xác nhận" ở cột " Tình trạng đơn hàng"* (*Lưu ý : Chỉ những đơn hàng trong trạng thái "Đã xác nhận" mới được hủy)
  • + Nhấn nút " x Hủy " để hủy đơn hàng
  • + Chọn " Lý do hủy đơn hàng" của bạn và chấp nhận các điều kiện hủy đơn hàng của ALDO Việt Nam, sau đó nhấn nút " Xác nhận".
  • + Đơn hàng của bạn sẽ được "Hủy thành công" và có gửi một email xác nhận hủy đơn hàng vào email bạn đã đăng ký trên tài khoản ALDO