Tôi có thể đặt hàng và vận chuyển ra nước ngoài không?

ALDO Việt Nam hiện không cung cấp dịch vụ đặt hàng và vận chuyển quốc tế. Các đơn hàng vận chuyển sẽ được thực hiện trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam (ngoại trừ khu vực hải đảo và các vùng quân sự bị cấm).