Tôi có thể áp dụng ưu đãi thành viên tại cửa hàng và khi mua sắm trên website hay không?

Chương trình hiện tại không áp dụng khi mua sắm trên Website. Quý khách hoàn toàn có thể tận hưởng ưu đãi khi mua sắm tại cửa hàng.