Làm thế nào để tôi có thể đổi hàng?

Để ALDO Việt Nam hỗ trợ quý khách đổi sản phẩm, vui lòng nhắn tin với nhóm Chăm sóc khách hàng của chúng tôi hoặc gọi đến Hotline: 028 77 766 899. ALDO Việt Nam sẽ xử lý yêu cầu đổi hàng của bạn từ bước này.