Làm sao tôi có thể hủy đơn hàng của mình?

+   Đăng nhập vào tài khoản ALDO của bạn trên website

+   Chọn "Lịch sử đơn hàng"

+  Chọn đơn hàng cần hủy và nhấn vào chữ "Huỷ đơn" , Quý khách nhập ghi chú Huỷ đơn và nhấn vào chữ "Xác nhận"    (*Lưu ý: Chỉ những đơn hàng trước trạng thái "Giao nhà vận chuyển" mới được hủy)

+   Nhấn nút "    x  Hủy   " để hủy đơn hàng 

+   Chọn " Lý do hủy đơn hàng" của bạn và chấp nhận các điều kiện hủy đơn hàng của ALDO Việt Nam,  sau đó nhấn nút " Xác nhận". 

+   Đơn hàng của bạn sẽ được "Hủy thành công" và có gửi một email xác nhận hủy đơn hàng vào email bạn đã đăng ký trên tài khoản ALDO.