Đơn hàng của tôi có thể được vận chuyển đến những khu vực nào?

Đơn vị vận chuyển của ALDO cung cấp dịch vụ vận chuyển cho toàn bộ tỉnh thành tại Việt Nam, ngoại trừ các vùng hải đảo và khu vực quân sự bị cấm.