Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành của ALDO chỉ áp dụng cho sản phẩm giày nguyên giá trong vòng 1 tháng kể từ ngày nhận hàng. Sau thời gian này hoặc sản phẩm không nằm trong chính sách bảo hành, ALDO sẽ hỗ trợ sửa chữa có tính phí.

Để biết thêm thông tin về chính sách bảo hành, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi thông qua: 

  • Live chat

  • Hotline: 1900066899 ( từ 9:00- 17:00, từ thứ Hai đến thứ Sáu)